Tin tức & Sự kiệnTập đoàn Anh Vinh ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản admin | 10/10/2017 10:53:55

Hôm nay ngày 05/10/2017, Tập đoàn Anh Vinh ký kết hợp tác với Trung tâm Nhật Ngữ Nhân Văn & Nghiệp Đoàn Iryo Kaigo Net của Nhật Bản về vấn đề đưa Thực tập sinh và Tu nghiệp sinh đi làm việc tại Nhật.